Pályázati hír

2021.06.14.

PROJEKTINFORMÁCIÓK:

Az AGS Mérnökiroda Kft. vissza nem térítendő támogatásban részesült a GINOP-5.2.4-16-2019-04343 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című pályázati felhívásra benyújtott pályázatával.

A projekt címe és azonosítószáma:

Gyakornoki program – AGS Mérnökiroda Kft.

GINOP-5.2.4-16-2019-04343

A projekt célja, rövid leírása:

A projekt keretében 5 fő, az Ifjúsági Garancia Programban regisztrált, OKJ végzettséggel rendelkező gyakornok felvételére került sor. A megvalósítás 2020.01.13 – 2021.06.14. között történt, mely után a 4.5 hónapos tovább foglalkoztatási időszak valósult meg.

 

1 fő gyakornoki kapcsolattartó (mentor) segítette a gyakornokok szakmai és munkahelyi beilleszkedését. A gyakornokok beilleszkedéséről előrehaladási napló került benyújtásra a területileg illetékes szakképzési centrum számára. 

A gyakornok munkavégzéséhez kapcsolódó infrastrukturális feltételek megteremtését is megvalósítjuk a projektben, a fejlesztés eredményeként a munkavégzésükhöz kapcsolódó korszerű eszközök kerültek beszerzésre.

A fejlesztés keretében beszerzésre került egy TAZE típusú VMC-850L CNC marógép és egyéb kisértékű eszközök.

A 5 fő gyakornok egy eredményesen működő vállalkozás mindennapi tevékenységébe nyert betekintést és megfelelő szakmai képzés után elsajátíthatták e szakterület sajátosságait, valamint ez által biztosítjuk cégünk megfelelő gyakorlati szakemberekkel való ellátását.

Pályázatunk megvalósítása hozzájárul a gyakornokok szakmai gyakorlati ismereteinek növeléséhez, a megszerzett munkatapasztalattal javulnak munkaerő-piaci kilátásaik és foglalkoztatási esélyeik.

A megvalósítás helyszíne: 9700 Szombathely Zanati utca 51. (hrsz. 15518)

A projekt elszámolható összköltsége: 20 963 369 Ft

A megítélt támogatás összege: 20 963 369 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

Projekt tényleges kezdet dátuma: 2020.01.13.

Projekt tényleges fizikai befejezése: 2021.06.14.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.